Co to jest certyfikacja PZPN i jakie są jej korzyści?

Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich to projekt skierowany do klubów piłkarskich prowadzących szkolenie dzieci w tym zakresie. Jego ideą jest wyznaczanie i podnoszenie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. Przyznanie klubowi Certyfikatu PZPN na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i jest gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Szkółki wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej dołączą do elitarnego grona szkółek będących dla dzieci sprawdzonym miejscem do rozwijania swoich piłkarskich umiejętności.

Grunwald Budziwój Rzeszów - Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl)

Podstawowym założeniem Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego w szkółkach piłkarskich, dzięki czemu, rodzice i dzieci grające w piłkę nożną uzyskują pewność, że certyfikowana szkółka piłkarska spełnia standardy szkoleniowe, jest bezpieczna, a jej kadra ma kwalifikacje niezbędne do tego, aby szkolić zawodników. W ramach Programu szkółki korzystają z systemów informatycznych do zarządzania procesami szkoleniowymi oraz administracją szkółki. Wysokie standardy przyjęte w Programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich gwarantują, iż szkółka piłkarska, która otrzymała certyfikat PZPN, prezentuje odpowiedni poziom szkolenia weryfikowany przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Wymagania dla szkółki piłkarskiej w programie certyfikacji

Co zyskują rodzice?

Gwiazdka od PZPN to znak, że dana szkółka spełnia szereg niezwykle istotnych z perspektywy rodzica kryteriów. Certyfikat jest potwierdzeniem jakości codziennej pracy i spełniania najwyższych standardów z zakresu szkolenia czy bezpieczeństwa. Samo znalezienie się w tym gronie może okazać się dla rodziców czymś, co podczas wyboru szkółki dla ich dziecka zaważy na ostatecznej decyzji.

Program wymusza na szkółkach m.in. zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, zadbanie o infrastrukturę i sprzęt treningowy czy pracę zgodnie z obranym programem szkolenia. Wszystko po ty, by dbać o rozwój kandydatów i kandydatek na piłkarzy, a także by zmaksymalizować ich szanse na dojście do poziomu profesjonalnego. Uczestnictwo w programie to gwarancja stałego utrzymywania najwyższych standardów organizacyjnych i szkoleniowych. PZPN nakłada na szkółki szereg obowiązków oraz wymagań, których należy przestrzegać nie tylko na etapie kwalifikacji do programu, ale przez cały okres, na który przyznany został certyfikat. PZPN sprawuje nadzór nad certyfikowanymi szkółkami poprzez zespół osób monitorujących szkółki, przeprowadza niezapowiedziane wizyty monitorujące i audyt roczny .

Co ważne, uznając bezpieczeństwo dzieci za najwyższą wartość, PZPN wymaga, aby trenerzy zatrudnieni w certyfikowanych szkółkach posiadali zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Zaświadczenia te muszą być odnawiane co 6 miesięcy i pozostawać aktualnymi przez cały czas pracy trenera w szkółce.

Co zyskają dzieci?

Przede wszystkim dobrze zorganizowane i intensywnie prowadzone zajęcia wyłącznie przez odpowiednio przygotowanych trenerów z licencjami. Każdy trening musi być wcześniej opracowany w formie konspektu i przygotowany na boisku przed jego rozpoczęciem, by optymalnie wykorzystać czas zajęć i płynnie przechodzić między ćwiczeniami.

Udział klubu w projekcie i wizyty trenerów monitorujących pozwalają na wprowadzenie do codziennych treningów 5 filarów szkolenia dzieci czyli: intensywności, kreatywności, indywidualizacji, wiedzy oraz mentalności. Stosowane środki treningowe oraz coaching szkoleniowców sprzyjają doświadczaniu przez zawodników sytuacji wymagających podejmowania samodzielnych decyzji. Odchodzenie od formy ścisłej na rzecz gier i zabaw korzystnie wpływa na rozwijanie kreatywności u młodych piłkarzy.

Prowadzący zajęcia częściej też skupiają uwagę na indywidualnym podejściu do każdego podopiecznego. Ćwiczenia są przedstawiane zarówno pod kątem zawodników mniej zaawansowanych, dla których piłka jest jedynie formą aktywności i sposobem na spędzanie czasu wolnego, jak i tych, którzy już dzisiaj wyróżniają się poziomem sportowym i zdradzają potencjał na profesjonalną karierę. Tu również dużą rolę odgrywa efektywny coaching. Komunikacja na linii trener – zawodnik jest obecnie dostosowywana do wieku i świadomości podopiecznego.

To także zwrócenie uwagi na wychowawczy aspekt zajęć. Funkcja treningu nie ogranicza się wyłącznie do poprawy umiejętności czysto piłkarskich, ale i do formowania odpowiednich zachowań psychospołecznych.

Młodzi zawodnicy trenujący w szkółce wyróżnionej gwiazdką zyskują też większe szanse na grę. Szkółki takie są bowiem zobowiązane do określonej ilości gier, dzięki czemu zwiększa się liczba okazji do rozwijającej i przynoszącej dzieciom największe emocje rywalizacji.

Co zyskają trenerzy?

Udział w projekcie oznacza istotną rewolucję w szkoleniu i osobisty rozwój. Praca w szkółce z gwiazdką PZPN jest równoznaczna z możliwością prowadzenia zajęć na spełniającym standardy unifikacji PZPN boisku oraz dysponowaniem przez szkoleniowca odpowiednim sprzętem treningowym.

Cykliczne wizyty doświadczonych trenerów wyznaczonych przez PZPN monitorujące jakość pracy w szkółkach pozwalają na wychwycenie deficytów w edukacji trenerów i przygotowanie odpowiednich materiałów szkoleniowych z zakresu planowania, prowadzenia procesu szkoleniowego i organizacji zajęć. Obserwacja treningu przez trenera monitorującego i sporządzony przez niego raport to elementy indywidualnego podejścia do szkoleniowców pracujących w szkółkach, by uczynić z nich jeszcze lepszych w zawodzie.

Sami trenerzy również bezpośrednio skorzystają na dofinansowaniu z Ministerstwa, które przełoży się na lepsze wypłaty oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji na kursach UEFA.

Wszystkie te obszary z założenia mają prowadzić do sukcesywnego podnoszenia poziomu pracy trenerów oraz stanowić dla nich motywację do dalszego rozwoju.

Co zyska szkółka?

Przede wszystkim prestiż - przyznanie certyfikatu i idąca za tym współpraca z PZPN-em sprawiają, że szkółka zyskuje przewagę rynkową, stając się w oczach rodziców i zawodników miejscem o sprawdzonej i potwierdzonej jakości pracy.

Co więcej, certyfikat PZPN może być kartą przetargową we wszelkich negocjacjach z partnerami, sponsorami czy samorządem. Mamy nadzieję, że potencjalni kontrahenci przychylniejszym okiem spojrzą na klub wielowymiarowo zweryfikowany i pozytywnie oceniany przez krajową federację.

To także dodatkowe pieniądze, które mogą być przeznaczone na ściśle określone cele: wynagrodzenia trenerów, podwyższanie ich kwalifikacji, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenia zawodników i trenerów, organizację obozów sportowych, organizację meczów i turniejów oraz wyjazdy na nie. Dzięki dotacjom możemy zadbać o rozwój już zatrudnionych szkoleniowców, a także postarać się o zatrudnienie nowych czy najlepszych na rynku. To z kolei może pozytywnie wpłynąć na nabór zawodników do szkółki.

Kolejna korzyść wynika z cyklicznych wizytacji prowadzonych przez przedstawicieli PZPN. Dzięki nim trenerzy i osoby zarządzające regularnie korzystać będą ze wskazówek doświadczonej kadry trenerów monitorujących odnośnie m.in. tworzenia programu szkolenia, planu treningowego, konspektów treningowych czy filarów szkolenia w codziennej pracy, by prowadzić jeszcze lepsze i efektywniejsze zajęcia, a tym samym wyróżniać się na tle innych.

Podsumowanie

Podjęliśmy spory wysiłek, by uzyskać ten certyfikat i brązową gwiazdkę. To wiele godzin pracy i ponad 300 dokumentów w całym procesie, 92 maile wymienione z centralą i zespołem ds. certyfikacji, dziesiątki km i setki telefonów, by nie zmarnować okazji na rozwój naszej szkółki i podnieść jej rangę oraz poziom. Dziękujemy wszystkim rodzicom za sprawne działanie na 4 etapie, trenerom za pomoc i chęć uczestnictwa w tym projekcie oraz dostosowanie się do nowych warunków pracy, a przede wszystkim 5 osobom: Łukasz Malinowski, Maciej Rusin, Przemysław Biskup, Łukasz Tur i Tomasz Poręba, bez pracy których, przebrnięcie całej procedury nie byłoby możliwe. Mamy nadzieję, że efekty programu będą widoczne już za kilka m-cy, a nasza szkółka wypłynie na jeszcze szersze wody…