Zarząd SP Grunwald

Za decyzyjność i funkcjonowanie klubu odpowiada jego Zarząd. Zarząd Szkółki tworzą:

Przemysław Biskup

SP Grunwald Budziwój Rzeszów trener Przemysław BiskupPrezes SP Grunwald

Maciej Rusin

SP Grunwald Budziwój Rzeszów trener Maciej RusinSekretarz SP Grunwald

Pozostali członkowie zarządu:

Tomasz Poręba - V-ce Prezes Zarządu

Monika Lasota - Członek Zarządu

Monika Kubicka-Frendo - Członek Zarządu

Mirosław Bogaczyk - Członek Zarządu

Dariusz Rokita - Członek Zarządu

Łukasz Tur - Członek Zarządu

Są to osoby o niespożytej energii, dzięki której Szkółka nieustannie się rozwija. Ich misją jest zapewnienie odpowiednich warunków do pracy trenerom, tak, aby możliwe było wyszkolenie wszechstronnego zawodnika, który będzie odnosił sukcesy nie tylko na boisku, ale także będzie przygotowany do dorosłego życia, dzięki wpojeniu od najmłodszych lat systemu wartości. Dlatego nieustannie pracują nad poprawą jakości szkolenia oraz organizacji wyjazdów, obozów, półkolonii zgodnie z mottem "Grunwald to więcej niż tylko piłka"