Deklaracja gry amatora 2022/23 w Grunwaldzie

W związku z regulacjami uchwalonymi przez Zarząd PZPN publikujemy nowy wzór deklaracji gry amatora oraz formularz zgód na przetwarzanie danych przez klub, Podkarpacki ZPN oraz PZPN.

Dokument dotyczy roczników 2013 i starszych, grających w lidze! Prawidłowo wypełniony dokument należy przekazać trenerowi podczas najbliższych zajęć. Należy zwrócić uwagę - w przypadku zawodników nieletnich - na podpisy opiekunów prawnych we wskazanych do tego miejscach.

Zgoda na przetwarzanie danych niezbędna jest do prowadzenia rozgrywek przez Wojewódzki Związek oraz przez PZPN.

Dokument do pobrania poniżej!

DGA_RODO_2223