Nowy “program motywacyjny” dla zawodników SPG

Tak jak obiecywaliśmy przygotowujemy pierwsze nowości na Nowy Rok 2023. Przypominamy jednocześnie, że do zajęć wracamy już 2 stycznia, a wraz z Nowym Rokiem wracamy do tradycji wybierania i nagradzania zawodnika miesiąca w poszczególnych grupach wg nowych zasad naszego programu motywacyjnego.
Na pierwszych treningach w grupach: Puchacz, Zalewski, Góralski, Bielik, Szymański, Skóraś, Bereszyński i Piszczek wszyscy zawodnicy otrzymają plansze, na których będą umieszczać naklejki zgodnie z zasadami przyjętymi przez trenerów. Za udział w 2 kolejnych treningach każdy otrzyma 1 naklejkę. Dodatkową naklejką premiowany będzie udział zawodnika w meczach i turniejach. Natomiast żeby jeszcze bardziej zachęcić najmłodszych do systematycznych ćwiczeń z piłką za opanowanie nowego elementu technicznego zawodnik również otrzyma od trenera naklejkę. Po wypełnieniu całej planszy zawodnik otrzyma pamiątkowy pucharek 🏆.
Zawodnicy z grup: Zieliński, Kurzawa, Bednarek oraz Piątek będą z kolei nagradzani pucharem i tytułem zawodnik miesiąca za systematyczny i regularny udział w treningach oraz meczach swoich drużyn. Trenerzy w poszczególnych grupach będą dokonywali wyboru zawodnika miesiąca uwzględniając w pierwszej kolejności obecności na treningach. Równie istotne będą takie elementy jak zaangażowanie i zachowanie zawodników na zajęciach, systematyczność i chęć do pracy, opanowywanie nowych umiejętności oraz identyfikowanie się i funkcjonowanie w drużynie oraz klubie.
Dla najstarszych zawodników mamy również dodatkową niespodziankę, w tych grupach również trenerzy nagrodzą tytułem zawodnik miesiąca najbardziej aktywnych, zaangażowanych i systematycznych zawodników.
Wracając do zwyczaju wyboru zawodnika miesiąca chcemy poprzez ten element wpoić naszym zawodnikom podstawową zasadę która obowiązuje każdego sportowca, a mianowicie systematyczność i zaangażowanie w trening bez których nie można liczyć na postęp sportowy. Dla najmłodszych wprowadzamy dodatkowe uatrakcyjnienie poprzez plansze z naklejkami, która pozwoli im na bieżąco "monitorować" swoje postępy 🙂👍. Mamy na nadchodzący rok jeszcze inne niespodzianki, które będziemy systematycznie wprowadzali, aby podnosić zarówno poziom sportowy szkółki jak również atrakcyjność zajęć dla naszych zawodników. Będziemy Was oczywiście na bieżąco informować o wprowadzanych nowinkach oraz poszerzaniu naszej oferty.
Podziękowania!
Kończąc składamy serdeczne podziękowania dla Pana Roberta Motyki właściciela drukarni RM-PRINTER z Rzeszowa http://rmprinter.pl/  za pomoc w ufundowaniu plansz i naklejek