Oświadczenie

Drodzy rodzice, zawodnicy, sympatycy Grunwaldu…

Ostatnie tygodnie były szczególne dla nas wszystkich. Zmiany jakich doświadczyliśmy w związku z epidemią dotyczyły niemal wszystkich dziedzin życia codziennego. Od zawieszenia tradycyjnej formy nauczania w szkołach, sposobu wykonywania zawodów, świadczenia usług, zaostrzeniach dotyczących przemieszczania się, konsumpcji oraz aktywnej formy spędzania czasu wolnego, która w największej postaci dotyczyła podejmowanych przez nas działań.

Prowadzenie treningów online było wielkim wyzwaniem zarówno dla nas, jak i dla Państwa i zawodników. Z dumą możemy pochwalić się, że pomimo utrudnień udało się zachęcić do aktywności ruchowej blisko 180 dzieci! Mimo to każdy z nas piłkę nożną wyobraża sobie w tradycyjnej postaci i każdy z nas z niecierpliwością czeka na powrót na zieloną murawę lub na orlika…

W ostatnim czasie stopniowo zostają znoszone zaostrzenia dotyczące naszego życia. Decyzją Rządu od dnia 4 maja br. istnieje możliwość powrotu do treningów piłkarskich! Powrót uwarunkowany jest na ściśle ustalonych zasadach, których wszystkie podmioty – w tym również nasza Szkółka – muszą przestrzegać. Zwiększona higiena, praca w małych grupach, punktualność będą w najbliższym czasie odgrywały główną rolę. Wiąże się to również z poświęceniem ze strony Trenerów, którzy zwiększając czas swojej pracy zdecydowali się na wznowienie zajęć w formie tradycyjnej. Wierzymy, że jest to kolejny etap ku normalności ale również, że jest to kolejne wyzwanie, z którym sobie wspólnie poradzimy.

Decyzja Zarządu o wznowieniu zajęć sportowych uwarunkowana jest powrotem do opłacania 100% wartości składki członkowskiej tj. 90zł za jedno dziecko i 135zł w przypadku rodzeństwa. Ostatni miesiąc pokazał nam wielką solidarność i zrozumienia ze strony Państwa. Bardzo wiele osób doceniło funkcjonowanie Szkółki oraz nasze znaczenie w życiu codziennym. Wszystkim Państwu, którzy wspierali nas dodatkowo serdecznie dziękujemy!

Czekając na kolejny etap znoszenia zaostrzeń

Zarząd Szkółki Piłkarskiej Grunwald Budziwój