Program certyfikacji szkółek piłkarskich PZPN 2022/23

"Jeżeli będziemy robić to co wczoraj - będziemy przegrywać!

Jeżeli będziemy robić to co inni - będziemy rywalizować!

Jeżeli dodamy coś extra od siebie - będziemy zwyciężać!

 

W myśl tej zasady podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do programu certyfikacji szkółek piłkarskich prowadzonych przez PZPN na lata 2022-2023. Proces certyfikacji to duże wyzwanie dla trenerów, zarządu i osób wspomagających działalność szkółki. Liczymy na Państwa zaangażowanie, pomoc oraz współpracę w czasie całej procedury rejestracji szkółki do Programu!

Niezbędnym dokumentem w procesie zgłoszeniowym jest zgoda rodzica/opiekuna na treningi dziecka i akceptacja regulaminu Programu Certyfikacji PZPN. Wydrukowany, wypełniony i podpisany dokument należy niezwłocznie przekazać trenerowi grupy podczas najbliższych zajęć!

Oswiadczenie_rodzica-treningi-cykl_iii

PZPN ogłosił dodatkowy nabór dla szkółek i akademii piłkarskich na lata 2022/23. Dodatkowy nabór startuje od 01.02.2022r, a jego wyniki zostaną ogłoszone 31.03.2022r.

Czym jest Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich to innowacyjny projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek.

Przyznanie szkółce piłkarskiej certyfikatu na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej dołączą do elitarnego grona szkółek, będących dla dzieci najlepszym miejscem do rozwijania piłkarskich umiejętności.

Założenia i cele Programu Certyfikacji PZPN

Fundamentalnym założeniem Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego.

Dzięki Programowi Certyfikacji rodzice i dzieci grające w piłkę nożną uzyskują pewność, że certyfikowana szkółka piłkarska spełnia standardy szkoleniowe, jest bezpieczna, a jej kadra ma kwalifikacje niezbędne do szkolenia zawodników.

W ramach Programu Certyfikacji szkółki otrzymają od Polskiego Związku Piłki Nożnej możliwość bezpłatnego korzystania z systemów informatycznych do zarządzania procesami szkoleniowymi oraz administracją szkółki.

Wysokie standardy przyjęte w Programie Certyfikacji gwarantują, że szkółka piłkarska, który otrzyma certyfikat, uzyska przewagę rynkową poprzez prestiżowe wyróżnienie ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Program szkolenia

1.Realizowanie Programu Szkolenia PZPN, który zawiera: cele i zadania szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej zgodnie z etapizacją procesu szkolenia, model treningu, ogólne wytyczne szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej w zakresie struktury rzeczowej treningu z podziałem na dwa półroczne makrocykle szkoleniowe zgodnie z wytycznymi dla poziomu Brązowego Certyfikatu. Za półroczny makrocykl szkoleniowy uważa się czasokres pracy od lipca/sierpnia do grudnia oraz od stycznia do czerwca.

2.Dziennik treningowy: wymagany dla każdego zespołu z informacjami na temat ewidencji zawodników (dane teleadresowe), terminów ważności badań lekarskich, listy obecności zawodników na zajęciach, wyników testów piłkarsko – motorycznych, statystyk z zawodów, wykazu kontuzji / chorób, tematów zajęć treningowych na minimum 1 tydzień w przód. Trener musi posiadać Dziennik treningowy na każdym treningu Drużyny

3.Trener musi posiadać na zajęciach treningowych Plan Treningowy (mezocykl miesięczny) sporządzony zgodnie z wytycznymi dla poziomu Brązowego Certyfikatu na minimum 1 mezocykl miesięczny w przód, który Administrator Szkółki Piłkarskiej musi zamieścić w Systemie Zarządzania Szkółką piłkarską, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem mezocyklu, w którym ten plan ma być realizowany. Plan Treningowy Szkółek Piłkarskich musi zawierać następujące obszary:

  • techniczny
  • taktyczny
  • motoryczny
  • psychiczny/mentalny

4.Trener musi posiadać Konspekty Treningowe na każdym treningu Drużyny. Do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską należy wprowadzić Konspekt Treningowy do każdej jednostki treningowej zaplanowanej w mikrocyklu nie później niż do końca dnia poprzedzającego rozpoczęcia nowego mikrocyklu (liczony od poniedziałku do niedzieli)

Partycypacja

  1. Wszyscy Zawodnicy uczestniczący z zajęciach treningowych w Szkółce Piłkarskiej, muszą być Potwierdzeni oraz zarejestrowani w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską
  2. Szkółka Piłkarska ma również obowiązek przypisać Zawodników do odpowiednich Drużyn zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
  3. Szkółka Piłkarska musi prowadzić i uzupełniać listę obecności na każdych zajęciach treningowych

Zasady i regulamin certyfikacji dostępne na stronie

Certyfikowane szkółki PZPN - Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl)

Proces certyfikacji składa się z 6 etapów, o postępach i wynikach będziemy informować na stronie internetowej szkółki!

Harmonogram programu w III cyklu przedstawia poniższe zestawienie!