Testy do Narodowej Bazy Talentów

W ramach "Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich” jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych Narodowej Bazy Talentów oraz wprowadzania wyników na portalu https://narodowabazatalentow.pl

Testy musimy wykonać nie później niż do 31 maja br. i rozpoczną się w przyszłym tygodniu.

Przed przystąpieniem do wykonywania testów Narodowej Bazy Talentów każde dziecko musi przekazać swojemu trenerowi oświadczenia podpisane przez opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych uczestnika testów, a także na wprowadzanie tych danych do systemów informatycznych Narodowej Bazy Talentów i przetwarzanie w tej Bazie wyników, przez osobę prowadzącą zajęcia, w celu dokumentowania przeprowadzenia testów sprawnościowych, ich monitoringu oraz ewaluacji wyników.

Prosimy o pobranie poniższego oświadczenia, wypełnienie i przekazanie trenerowi prowadzącemu zajęcia na najbliższym treningu!

POBIERZ oświadczenie TESTY NBT

W Narodowej Bazie Talentów w ramach podstawowego badania będziemy dokonać pomiaru następujących aspektów:

  1. Pomiar wzrostu ciała,
  2. Pomiar masy ciała,
  3. Zwis na drążku,
  4. Bieg krótki na 50 m,
  5. Bieg długi na 600 m (dla dzieci poniżej 12 roku życia), 800 m (dla dziewczynek, które ukończyły 12 rok życia) i 1000 m (dla chłopców, którzy ukończyli 12 rok życia).

Filmy z  przeprowadzenia pomiarów somatycznych oraz testów sprawnościowych można zobaczyć pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJDhvWA_2zx9JzXOsNUhDlz4BXAUBjUOu

Badania będziemy realizować na treningu lub zamiast weekendowego meczu, obecność obowiązkowa!